Forside.Svane Historie.Gæstebog.A - B.C - D.E - F.G - H.I - J.K - L.M - N.O - P.Q - S.T - Å.Kontakt - Link.
svaneandresen.dk
Slægtstavler
Copyright © All rights reserved Svane Andresen familien ud alle hjørner af anerne frem til d.d..
Du kan kontakte
poul@svaneandresen.dk
Tyendelov og skudsmålsbog

I 1849 VEDTAGES JUNIGRUNDLOVEN, og det betyder en begyndende demokratisering i Danmark. Men tyendet- tjenestefolkene - er ikke omfattet af de demokratiske rettigheder. De tilhører stadig den absolutte underklasse, der stort set er rettighedsløse. I 1854 vedtager Rigsdagen Tyendeloven, med den begrundelse at tyendet skal have en vis beskyttelse.
 
skudsmålsbog,
kontrolbog, som det 1833-1921 i Danmark var pålagt tyende at forevise ved pladsskifte. Personer, der skulle rejse til fx et andet sogn, skulle tidligere medbringe løse, stemplede papirer, men herfra kunne man let fjerne en ufordelagtig bedømmelse (skudsmål
Noget ligger i form af PDF dokumenter, som kræver at man har Adobe Reader installeret. Adobe Reader kan downloades gratis fra Adobe's hjemmeside.